Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen tehdään aina kirjallisesti. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kalenterikuukausi huoneenvuokralain mukaan. Irtisanominen lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty.

Irtisanomisilmoitus

Muuttajan siivousohjeet

Muuttajan muistilista