Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on laadittu turvaamaan Orimattilan Asuntojen asumisviihtyisyyttä ja järjestystä. Huolehdithan asukkaana siitä, että olet itse muiden huoneistoa käyttävien kanssa tutustunut ja sitoutunut 01.01.2022 alkaen voimassa oleviin järjestyssääntöihin.

ULKO-OVET

Ulko-ovet pidetään lukittuna klo 21.00 – 6.00 välisen ajan.
Jos kuljet lukituista ulko- ja yhteisten tilojen ovista, huolehdithan, että ovet myös pysyvät kiinni ja lukittuina.

PORRASKÄYTÄVÄT

Älä tuuleta huoneistoasi porraskäytävään.
Asiaton oleskelu porraskäytävissä on kielletty.

PALOTURVALLISUUS

Muista, että huoneiston palovaroitin on asukkaan vastuulla. Palovaroitin tulee testata säännöllisesti ohjeiden mukaisesti ja se tulee pitää toimintakuntoisena. Asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin alkavaa 60 m² kohden.
Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa paikoissa. Esimerkiksi porraskäytävässä et voi säilyttää lastenvaunuja, rollaattoreita ym. Paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen ei ole sallittua missään yleisissä tiloissa.

TUPAKOINTI

Älä tupakoi talon yhteisissä sisätiloissa, kuten rappukäytävässä ja saunatiloissa, sekä yhtiön hallitsemalla yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, yhteisillä parvekkeilla tai lasten leikkialueilla.
Tupakointi on kielletty myös asuinhuoneistoissa. Parveketupakointi on kielletty kohteissa peruskorjausten jälkeen.
Tupakoinnin aiheuttama korjaustarve ei ole huoneiston normaalia kulumista.

HUONEISTOT JA PARVEKKEET

Hoidathan huoneistoasi huolellisesti.
Ilmoita vesivuodoista ja muista akuuteista vioista välittömästi huoltoyhtiön päivystysnumeroon. Ei-kiireelliset viat voit ilmoittaa sähköisesti.
Älä kaada tai päästä WC- ja muihin viemäreihin aineita, jotka saattavat tukkia viemärit.
Pidä parvekkeesi siistinä roskista ja lumesta.
Parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kuitenkin kielletty.
Sijoita istutusastiat parvekkeen sisäpuolelle.
Kaikenlaisen jätteen, nesteen ja tupakantumppien pudottaminen parvekkeelta on ehdottomasti kielletty.
Parvekkeella grillaaminen on sallittua vain sähkögrillillä.
Älä ruoki lintuja parvekkeella ja piha-alueilla.
Pito- ja liinavaatteiden puistelu, tuulettaminen ja kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.
Mattojen tamppaaminen on sallittua ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla arkipäivinä 8.00 – 19.00 sekä lauantaisin ja juhla-aattoina klo 9.00 – 16.00. Muista puhdistaa teline käytön jälkeen.
Huoneistoissa ja kiinteistöjen alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille. Häiritsevä toiminta on kiellettyä erityisesti klo 22.00 – 07.00.

LEMMIKKIELÄIMET

Pidä lemmikit kytkettyinä huoneistojen ulkopuolella. Huolehdi, etteivät ne häiritse talon asukkaita tai likaa rakennusta tai piha-aluetta. Älä ulkoiluta eläimiä lasten leikkeihin varatuilla paikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Kerää jätökset pois ja toimita roskikseen.
Älä tuo lemmikkieläimiä yhteisiin sauna- ja pesutiloihin.

SAUNA, PESUTUPA JA KUIVAUSHUONE

Tilat luovutetaan määrätystä varauksesta asukkaiden käyttöön.
Pesutupavuoron voi varata varauslistasta. Seuraavan vuoron voi varata aina käytetyn vuoron jälkeen. Älä pese mattoja pesutuvassa.

PYSÄKÖINTI

Pysäköinti on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä paikoilla.
Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille.
Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella.
Autopaikkojen lämmitystolpat tulee pitää lukittuina eikä lämmitysjohtoa saa jättää pistorasiaan silloin, kun auto ei ole siihen kytkettynä.
Sähköautojen lataus lämmitystolpista on kielletty.
Tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia tulee noudattaa myös piha- ja paikoitusalueilla. Älä pese autoasi piha-alueella.
Pysäköintipaikoilla olevat autot eivät saa haitata talvikunnossapitoa.
Kohteiden pysäköinninvalvontaa hoitaa yksityinen pysäköinninvalvontayritys.

JÄTEHUOLTO

Lajittele talousjätteet määräysten mukaisesti ja vie pakattuina jäteastioihin. Jäteastian kansi on suljettava, eikä astioita saa täyttää yli.
Roskia ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Muiden jätteiden poiskuljettamisesta huolehdit asukkaana itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

YLEINEN SIISTEYS JA JÄRJESTYS

Yhteisiä tiloja ja ulkoalueita ei saa roskata tai sotkea eikä niihin saa jättää lojumaan ylimääräisiä tavaroita. Älä vahingoita nurmikoita ja istutuksia.
Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiöön.
Mainosten, kilpien ja omien antennien asentaminen on kielletty. Kielto on voimassa myös huoneistoparvekkeilla.
Trampoliinien, uima-altaiden ym. lasten leikkivälineiden pitäminen piha-alueilla ei ole sallittua.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamisen.